etusivunlogo1.jpg etusivuntekstiosa1.jpg

Yrityksen keskeisiä osaamisalueita ovat:

Strateginen- ja liiketoimintaosaaminen hallitusten ja johtoryhmien työskentelyssä sekä asiakkuuksien hallinnassa

Taloushallinnon ja –ohjauksen kehittäminen etenkin julkisen sektorin sivistystoimessa

Vaativien kehittämisohjelmien valmistelu, toimeenpano ja ohjaus, hanketoiminnan koordinointi

venyttamatonhuuto1.jpg
Vahvuusalueet

  • Suurten kaupunkien taloushallinnon haasteiden tunnistaminen ja uusien ratkaisujen tuottaminen strategiseen ja päivittäiseen johtamiseen ja ohjaukseen.
  • Suurten yritysten globaali markkinaymmärrys sekä kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen.
  • Pohjois-Suomen, etenkin Pohjois-Pohjanmaan julkisen sektorin kehittämisrakenteiden ja -ohjelmien sekä rahoittajatahojen laaja tunteminen ja toimiminen kaikissa merkittävissä kehittämisohjelmissa ja –hankkeissa.

hansel_puitesopt_alih_rgb72.jpg

           PLS Oy on Hanselin hyväksymä
           alihankkijatoimittaja.